Ръководство

Настоятелството на Народно читалище "Габрово 2002", съобразно устава на читалището се състои от 12 члена. То е в следния състав:

    Председател на настоятелството       секретар       Организатор   

 

    член на настоятелството       член на настоятелството1       член на настоятелството2   

 

    член на настоятелството3       член на настоятелството4       член на настоятелството5 

 

   член на настоятелството6       член на настоятелството6       член на настоятелството7