Концерт на съставите към читалището

На 29 и 30 ноември от 18.30 ч. ще се проведат в зала „Възраждане” концерти на съставите на НЧ „Габрово-2002”, на които ще бъдат представени всички наградени изпълнения през 2018 г.

 

В Х О Д    С В О Б О Д Е Н